Products

Shape :- ROUND

Size :- 10 INCH (25CM)

Shape :- ROUND

Size :- 8 INCH (20 CM)

Shape :- ROUND (DESSERT BOWL)

Size :- 5 INCH (13 CM)

Shape :- SQUARE

Size :- 10 INCH (24x24 CM)

Shape :- RECTANGLE

Size :- 10 INCH (25x16 CM)

Shape :- SQAURE

Size :- 8 INCH (20X20 CM)

Shape :- SQUARE

Size :- 7 INCH (18X18 CM)

Shape :- BIG TRAY

Size :- 14 INCH (40x26 CM)

Shape :- OVAL

Size :- 14 INCH (40x25 CM)

Shape :- HEART

Size :- 5 INCH (13 CM)

Shape :- SPOON

Size :- NORMAL

Shape :- KNIFE

Size :- NORMAL

Shape :- FORK

Size :- NORMAL

Shape :- RECTANGLE PLATE

Size :- 10 INCH

Shape :- LEAF BOWL

Size :- CUSTOMIZED SIZE

Shape :- CUSTOMIZED Shapes